Sosiale medier i det offentlige

Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter?

Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier?

Kurset retter seg mot offentlige og private virksomheter, ansatte i offentlige og private virksomheter og andre brukere av sosiale medier. Innhold tilpasses deltakerne.

Vår kursleder er en av Norges fremste medierettsadvokater, Jon Wessel-Aas. Jon er advokat med møterett for Høyesterett og partner i advokatfirmaet Bing Hodneland. Han er i tillegg styreleder i Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling. Han har arbeidet med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter, og prosedyre om slike saker i domstolene, siden 1995, blant annet som advokat i NRK i 12 år.

Temaer som dekkes på kurset er blant annet:

  • Begrensinger og utfordringer for offentlig forvaltning ved bruk av sosiale medier mht saksbehandling og arkiv- og journalføringsplikt mv
  • Personvern
  • Opphavsrett
  • Redaktøransvar, ansvar for brukerskapt innhold i kommentarfelt mv
  • Ansattes bruk av sosiale medier – ansattes ytringsfrihet vs lojalitetsplikt

Kommende kurs og aktiviteter

Ikke i kalender for øyeblikket - ta kontakt for tilbud og skreddersøm.