Videregående excel

Forkunnskaper : Grunnleggende excel

Kurset er for deg som benytter Excel til daglig, som er kjent med bruk av formler, referanser og arbeid med regneark. Kurset vil ha fokus på hvordan Excel kan benyttes til å utarbeide fornuftige regnearkmodeller.

Vi vil gjennomgå hvordan regnearkmodeller kan bygges opp slik at de egner seg for:

 • Bruk av andre enn den som har laget modellen uten at det blir rot eller fremstår som uforståelig.
 • Oppdatering av data, for eksempel når samme rapport skal lages for flere perioder og kun dataene skal oppdateres
 • Å bruke data fra flere ulike kilder
 • Endring i forutsetninger
 • Å produsere lettfattelige og forståelige rapporter

For å få til det vil vi være innom ulike tema og funksjoner, deriblant:

 • Pivottabeller
 • Betinget formatering
 • Håndtering av flere regneark
 • Oppslag – Indeks (), finn.rad(), finn.kolonne()
 • Navigering
 • Hurtigtaster
 • Koblinger og eksterne data
 • Bruk av navn i referanser til celler og tabeller
 • Tekstfunksjoner – venstre (), høyre (), deltekst(), tekst til kolonner
 • Låsing ev enkeltelement og beskyttelse av regneark
 • Grafisk fremstilling, deriblant diagrammer
 • Utskriftsområder

Det vil kun være fokus på vanlige funksjoner som er med i excel-versjoner fra 2010 og framover. Ulike programtillegg og programmering kommer vi ikke borti.

Etter kurset har du fått masse tips og råd som gjør arbeidsdagen din enklere. Du har lært å utnytte funksjonalitetene i Excel på en måte som gjør deg mer effektiv i jobben din

Kommende kurs og aktiviteter

Ikke i kalender for øyeblikket - ta kontakt for tilbud og skreddersøm.