Sikker bruk av stillas

I dette 4-timers kurset får du en grunnleggende og teoretisk innføring i sikker bruk av stillas.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte stillas i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette. Vi skal gå igjennom: 

 • Forskrifter 
 • Risikovurdering
 • Hvorfor skjer ulykker?
 • Stillastyper: Faguttrykk, System, Ramme, Spir, Rør, Rullestillas
 • Belastningsklasser, last typer
 • Monteringsveiledning
 • Generelle krav: Kollektiv/personlig vernetiltak, forankring, adkomst, gulv, rekkverk, stiger, vedlikehold
 • Sikker bruk
 • Arbeid i høyden: Orden, fallende gjenstander, PVU
 • Skilting av stillas
 • Fallsikring

Etter endt kurs har du fått økt kompetanse om bruk av stillas og sikkerhetstiltak.

 

Kommende kurs og aktiviteter

Ikke i kalender for øyeblikket - ta kontakt for tilbud og skreddersøm.