ISM-koden (International Safety Management Code)

  • ISM-koden (International Safety Management Code) er et regelverk vedtatt gjennom IMO som legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Alle fartøy over en viss størrelse må følge ISM-koden ved å ha et gyldig sikkerhetsstyringssertifikat. For norske skip gjelder det lasteskip over 500 bruttotonn i utenriksfart og for passasjerskip som frakter over 12 passasjerer utenriks og 100 passasjerer innenriks.
  • Dagskursets målsetting er å gi deltagerne innsikt i de viktigste punktene i ISM-koden. Kurset anbefales for landbasert personell såvel som seilende personell. 
  • Kurset tar for seg ISM kodens oppbygning og krav satt i koden. Samt hvordan selskapet (rederi) delegerer, og hvordan de involverte ivaretar sine oppgaver og plikter.
  • Kursdeltagerne skal etter gjennomført kurs forstå bakgrunn og formål med ISM koden. Selskapet sitt ansvar, samt være i stand til å bidra med å gjennomføre, evaluere og kontinuerlig forbedre et selskap sitt styringssystem.

Kommende kurs og aktiviteter

Ikke i kalender for øyeblikket - ta kontakt for tilbud og skreddersøm.