Kurs i fallsikring & stillasbruk (4 + 4 timer)

Kombi-kurs tas samlet eller hver for seg - etter behov! 

Kan holdes på engelsk om ønskelig

 

Kurs i  fallsikring (4 timer)

Varighet: 4 timer på dagtid

I dette kurset får du en grunnleggende og teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr).

Vi skal gå igjennom:

 •  Lover og forskrifter
 •  Daglig og periodisk kontroll
 •  Utstyr som : fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
 •  Forankring
 •  Oppbevaring
 •  Vedlikehold
 •  Hengetraume

Etter endt kurs har du fått økt kompetanse om fallsikring og sikkerhetstiltak.

Kurs i bruk av stillas (4 timer)

I dette 4-timers kurset får du en grunnleggende og teoretisk innføring i sikker bruk av stillas.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte stillas i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette.

Vi skal gå igjennom: 

 • Forskrifter 
 • Risikovurdering
 • Hvorfor skjer ulykker?
 • Stillastyper: Faguttrykk, System, Ramme, Spir, Rør, Rullestillas
 • Belastningsklasser, last typer
 • Monteringsveiledning
 • Generelle krav: Kollektiv/personlig vernetiltak, forankring, adkomst, gulv, rekkverk, stiger, vedlikehold
 • Sikker bruk
 • Arbeid i høyden: Orden, fallende gjenstander, PVU
 • Skilting av stillas
 • Fallsikring

Etter endt kurs har du fått økt kompetanse om bruk av stillas og sikkerhetstiltak.

Mer om forskriften om arbeid i høyden her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_3-9#§17-1 

 

 Pris pr kurs er 1390,- kr. eller samlet for begge 2590,- kr. 

Kursansvarlig

Pris

1390,- (1 kurs) / 2590,- (2 kurs)

Inkludert

Kursdokumentasjon, kaffe/te, enkel pausemat og kursbevis.

For hvem

Kurset passer for alle som skal benytte fallsikringsutstyr og/eller arbeide i stillas i sitt arbeide.

Dato og tid

16. okt
kl 8 - 16

Sted

Smøla, spesifikt sted kommer

Påmeldingsfrist

10.okt. Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Påmeldingsskjema

Fyll ut skjemaet og velg "send" for å melde deg på ønsket aktivitet. Vi har fortløpende opptak, og vil sende deg en skriftlig bekreftelse på påmeldingen i god tid før oppstart. Bindende påmelding.

Alle felt med * må fylles ut.

Innlogging for partnere: