HMS-Kurs for ledere

I dette kurset får du som leder av innføring i de viktigste aspektene ved HMS-arbeid.

  • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  • Roller i HMS - arbeidet.
  • Hvordan jobbe med systematisk HMS - arbeid.
  • Arbeidsmiljøfaktorer.
  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
  • Inkluderende arbeidsliv.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring av HMS-arbeid. Hensikten med en slik plikt er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Gjennomgått opplæring skal dokumenteres skriftlig.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kommende kurs og aktiviteter

Ikke i kalender for øyeblikket - ta kontakt for tilbud og skreddersøm.