Våre kurs innenfor HMS

G 20 - Fastmontert hydraulisk kran (kaikran)

Fastmontert hydraulisk kran (kaikrane) - sertifisert G20
Trykk her for å se mer.

Stropp og anhukerkurs G11

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer tilknyttet løfteoperasjoner.Dette gjelder stropper/anhuker, signalgiver og den som skal gjennomgå opplæring som kranfører.
Trykk her for å se mer.

VHF/SRC kurs med sertifisering

VHF/SRC-sertifikat gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne betjene VHF-radioen og bruke tjenester som Telenor Kystradio tilbyr.
Trykk her for å se mer.

HMS-Kurs for ledere

Ta lederkurs i HMS hos Climb i Kristiansund. Du får innsikten i de viktigste aspektene med HMS-arbeidet, og mulighet til å delta i diskusjoner og lære av andre.
Trykk her for å se mer.

Kurs i varme arbeider

I Norge stiller forsikringsbransjen krav at alle som utfører arbeider med varme innehar sertifikat som dokumenterer godkjent opplæring.
Trykk her for å se mer.

Kurs i fallsikring

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette.
Trykk her for å se mer.

ERM (Engine room resource management)

Kurset gir deg økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samehandler og kommuniserer på.
Trykk her for å se mer.

BRM (Bridge resource management)

BRM er et kurs rettet mot kapteiner og andre dekksoffiserer med sertifikat som navigatør.
Trykk her for å se mer.

ISM-koden (International Safety Management Code)

Kurset tar for seg ISM kodens oppbygning og krav satt i koden. Samt hvordan selskapet (rederi) delegerer, og hvordan de involverte ivaretar sine oppgaver og plikter.
Trykk her for å se mer.

Sikker bruk av stillas

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte stillas i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette
Trykk her for å se mer.

Stillas bygging 2-5 og 5-9 meter

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.
Trykk her for å se mer.

Kommende kurs og aktiviteter

Ikke i kalender for øyeblikket - ta kontakt for tilbud og skreddersøm.