Selvledelse i omstilling

Mentale ørefiker er når noe uforutsett inntreffer og som gjør at vi mister oversikten. Men, midt i vanskelighetene ligger også mulighetene! Det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det.

 

 

Arbeidsmarkedet er preget av stadig endringer, og omstillinger stiller tøffere krav til både arbeidstakere og arbeidsgivere. Forskning viser at medarbeidere som i større grad har ansvar og mulighet for selv å velge hvordan de skal møte sine utfordringer og løse sine problemer, er mindre utsatt for stress og dermed klarer seg bedre.

 

 

 

Hva skal til for at man kan skape seg det handlingsrommet man trenger for å kunne ta selvstendige valg? Og hvordan gjør man de riktige valgene innenfor det handlingsrommet man har?

Selvledelse kan defineres som:

 ”…metoder, ferdigheter og strategier som en kan benytte seg av for å styre egne aktiviteter og målsettinger.”

 Selvledelse går med andre ord ut på at enkeltindivider i organisasjonen har evne og vilje til å ta ansvar for planleggingen og gjennomføringen av eget arbeid innenfor avtalte rammer.

 Dette foredraget er for deg som har lyst til å endre noe. Det vil gi deg inspirasjon til å ta de valgene og handlingene som bare du selv kan gjøre!

 Etter kurset har du:

  • En forståelse for hva selvledelse er og hva det kan gi av effekt for deg.
  • Innblikk i de viktigste selvledelsesstrategiene.
  • Bevissthet rundt hva som skal til for å styrke din egen selvledelse.

 Vi fokuserer på:

  • Definisjon av selvledelse.
  • Adferdsstrategier og kognitive strategier.
  • Modell for positivt lederskap.
  • Modell for selvledelse.
  • Egen bevisstgjøring knyttet til selvledelse.

Kommende kurs og aktiviteter

Ikke i kalender for øyeblikket - ta kontakt for tilbud og skreddersøm.