Salgskurs

Hvordan bli en dyktig selger!

Å bli en superselger er ikke et medfødt talent, men hardt arbeid som vil gi resultater for alle som forsøker.

På lik linje med andre fagroller er det å være selger noe som må lærer og utvikles gjennom kompetanse og ferdigheter. Enten du er ny i selgerfaget eller har lang erfaring så vil dette kurset kunne hjelpe deg å bli en enda bedre selger.

Gjennom kurset vil vi prioritere å trene med oppgaver og caser for at du skal utvikle ferdigheter på den kunnskapen du allerede har og det du får tilført kursdagen. Dyktige selgere er bevisst på sin egen salgsprosess og gjør de riktige forberedelsene for å lykkes til det beste for kunden og seg selv.

Fokus for kurset

 • Hvordan opptrer gode selgere?
 • Hvordan ønsker å bli oppfattet av kundene?
 • Hvilke forberedelser må vi gjøre før vi snakker med kunden!
 • Hvordan planlegge for å innfri budsjetter!

Tema for kurset

 • Grunnleggende salg
 • Salgskommunikasjon
 • IBORA samtalestruktur
 • Behovsavklaringer
 • Spørreteknikker og aktiv lytting
 • Argumentasjonsteknikk
 • Closinger

 Etter endt kurs kan du:

 • Planlegge effektive salgshverdager
 • Forberede deg effektivt på ulike typer kundemøter
 • Presentere dine produkter og tjenester på en selgende måte
 • Svare godt på innvendinger fra kunden
 • Har du fått større trygghet i din rolle som selger
 • Hjelpe kunden til å ta en beslutning som er positiv for begge parter

Hvem passer kurset for?

Alle som jobber direkte med salg eller har kundekontakt vil ha nytte av dette kurset. Du trenger ingen forkunnskaper. Vi vil størst mulig grad til rette legge for at caser og øvelser er relatert til det deltagernes egen hverdag.

 TIdligere deltagere på kurset har sagt dette: ??

 "Bevisstgjøringen av de ulike fasene i salgsprosessen og hvordan kommunisere med kunden har vært det mest nyttige for meg"??

 "Jeg skjønner nå hvor viktige de små detaljene er og at det er de som avgjør om det blir salg eller ikke - husk å smile!"??

 "Jeg skal bli flinkere til å forberede meg til salgsmøter! Å komme uforberedt er bortkastet tid for begge parter! Jobbe masse med EFR (egenskap – fordel – resultat)"

Kommende kurs og aktiviteter

Ikke i kalender for øyeblikket - ta kontakt for tilbud og skreddersøm.