Kurs i presentasjonsteknikk og kommunikasjon (2 dager)

Dette kurset er egnet for personer på alle nivåer som ønsker å utvikle sine ferdigheter og sin selvtillit når det gjelder det å formidle et budskap til andre, det være seg gjennom presentasjoner, på møter, på workshops, jobbintervju etc. Du får en mengde enkle verktøy du kan jobbe videre med etter endt kurs.

Kurset er praktisk lagt opp, der du som deltaker skal planlegge, forberede, øve og levere flere presentasjoner i en trygg treningssetting. Vi legger stor vekt på tilbakemelding som ett viktig utviklingsverktøy, og på dette kurset vil en enkelte få grundige og konstruktive tilbakemeldinger på det som presenteres. På denne måten ønsker vi å skape bevissthet rundt hva som gjøres bra og hva som med fordel kan forbedres for å utvikle egne ferdigheter.

Når det gjelder presentasjonene underveis i kurset, vil disse være tett knyttet opp mot din arbeidshverdag. Dette gjør vi fordi det gir best effekt å trene på det man jobber med til daglig.

Innholdet i kurset:

Gjennomgang av effektive teknikker og modeller for planlegging av gode presentasjoner:

 • Hvordan forberede deg mest mulig
 • Hvordan få frem budskapet på best mulig måte
 • Hva ønsker jeg å oppnå med presentasjonen

 Innføring i effektiv bruk av presentasjonstekniske hjelpemidler:

 • Hva passer best i forhold til budskapet som skal formidles
 • Hvordan kan ulike hjelpemidler benyttes?

Fokus på effektiv kommunikasjon og dialog:

 • Hvordan skape engasjement og interesse?
 • Hvordan være entusiastisk og profesjonell?
 • Hvordan argumentere med overbevisning og troverdighet?
 • Hvilke påvirkningsmuligheter har jeg?
 • Hvordan bruke kroppsspråk og stemme for å forsterke budskapet?

 Utvikle din egen personlige stil:

 • Hva skal til for å virke sikker og trygg?
 • Hva er mine styrker og hvordan kan jeg bruke disse i presentasjonen?
 • Hva ønsker jeg å utvikle å bli bedre på?

 Etter endt kurs vil du :

 • Vite hva som skal til for å formidle budskap på en god og slagkraftig måte
 • Kjenne sin egen personlige stil og hva som skal til for å utvikle denne videre
 • Være i stand til å gjennomføre gode presentasjoner med entusiasme og overbevisning.

Kursansvarlig

Pris

6.890,-

Inkludert

Kursdokumentasjon, lunch og kursbevis.

For hvem

Kurset passer for deg som ønsker å bli tryggere på å kommunisere og presentere.

Dato og tid

26.-27. oktober (torsdag og fredag)
kl 8.30 - 16 begge dager

Sted

Kursrom hos Climb i Dalegata 135

Påmeldingsfrist

19. oktober. Bindende påmelding. Med forbehold om nok antall påmeldte. Maks 12 deltakere.

Påmeldingsskjema

Fyll ut skjemaet og velg "send" for å melde deg på ønsket aktivitet. Vi har fortløpende opptak, og vil sende deg en skriftlig bekreftelse på påmeldingen i god tid før oppstart. Bindende påmelding.

Alle felt med * må fylles ut.

Innlogging for partnere: