Våre kursholdere

Per Morten Hjemgård

Per Morten Hjemgård(f. 1969) er Diplom-markedsøkonom NMH / BI . Nytenkende og spenstig entreprenør som evner å gjøre det uventede, stappet med gode erfaringer, grenseløs positivisme og et temmelig stort skuespillertalent. Han har en lang CV fra veldig forskjellige bransjer, men noen felles referanser er salg og kundebehandling. I tillegg har han startet fire bedrifter i løpet av de siste 20 årene. I sin tid i Telenor arbeidet han som idéutvikler og jobbet hovedsakelig med å stimulere innovasjon og nytenking i organisasjonen. Per Morten er initiativrik og engasjert, noe som gjenspeiles i hans rolle som edutainer. 

 

Bjarne FureBjarne Fure (f.1966) har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI basert på endringsledelse, strategisk forretningsutvikling og organisasjonspsykologi. Han er også ingeniør innenfor IKT og har enkeltfag i blant annet arbeidsrett.

Han er nå adm.dir. for selskapene i SolidGroup og har tidligere hatt lederposisjoner på nasjonalt/skandinavisk nivå i Telenor, Bravida og Umoe IKT. Sist som IT direktør i Umoe IKT, men også innenfor Kvalitet og Kommunikasjon.

Han har bred erfaring med prosjektledelse gjennom å ha ledet en rekke store prosjekter i disse organisasjonene. Han har tidligere holdt flere forelesninger/kurs i ledelses og IKT fag. 

 

 

Hedda Evjen NilsenHedda Evjen (f.1972) er utdannet sosialantropolog med graden Cand.polit. fra NTNU. I fagkretsen har hun også historie og statsvitenskap. Hun er nå halvveis på en master i organisasjon og ledelse (HR/Strategi/Ledelse) ved NTNU/videre. Hedda gjennomførte våren 2015 flere kurs i kvalitetsledelse ved Teknologisk Institutt i Oslo.

 Hedda har siden høsten 2011 vært HMSK-leder i SolidGroup og hun er nå også HR-leder i gruppen. Hun har bred erfaring med HMS- og kvalitetsarbeid fra større prosjekter og var en viktig bidragsyter fram mot ISO sertifisering av flere selskaper i SolidGroup. Hedda har også en lang fartstid fra NAV og de siste årene jobbet hun som rådgiver i NAV Arbeidslivssenter hvor hovedfokus var avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Hun har her holdt flere foredrag/kurs om sykefraværsoppfølging, seniorpolitikk og om psykisk helse.


Terje BachTerje Bach (f.1972) er utdannet på teknisk side i Forsvaret og ledet flere militære verkstedenheter under sin tjeneste. I tillegg er han automasjonsingeniør (Høgskolen i Ålesund/Studiesenteret i Kristiansund) samt BI bedriftsøkonom.  

Han jobber i dag som teknisk leder i SolidGroup med fokus på salg og oppstart av prosjekter. I tillegg er han prosjektleder for 2 EU-støttede forskningsprosjekter. Tidligere har Terje jobbet med teknisk salg hos Bergens Rørhandel senere Ahlsell, men i all hovedsak har det vært fokus på operasjonell drift og ledelse av  enheter mot servicemarkedet innenfor olje-, gass- og energibransjen. Han underviser også i enkeltfag ved Teknisk fagskole med fagretning Petroleum, bore- og havbunnsteknologi.

 

 

FrodeTolcsiner1Frode Tolcsiner (f.1970) er utdannet sivilingeniør innen Marine konstruksjoner fra NTH i Trondheim. Han har i tillegg en etterutdanning innen prosjektledelse fra BI.

 Frode har vært med siden oppstarten av SolidTech og har i dag stillingen som salgs direktør i selskapet. Har tidligere også hatt lederposisjoner i flere andre lokale service selskaper innen Olje- og gass bransjen, samt en bred teknisk erfaring etter mange år i ulike roller ved Kværner Engineerings hovedkontor på Lysaker i Oslo.

Frode har som faglig leder av sakkyndig virksomhet i SolidTech også jobbet mye med inspeksjons og løftetekniske prosjekter generelt og offshore installasjoner spesielt.     

 

 

 

Gunnar FørsundGunnar Førsund (Lean Consulting) har kjernekompetanse både innenfor overordnet strategisk tilnærming til Lean på virksomhetsnivå, operativt Lean-arbeid samt kurs og opplæring. Han var blant annet sentral i oppbyggingen av et velfungerende Lean-rammeverk i GE Healthcare’s Supply Chain. Gunnar er sertifisert Lean Six Sigma Black Belt (gjennom GE’s systemer) og Risk Manager. Han har ledet og fasilitert en rekke Lean-initativ innenfor både private og offentlige virksomheter. 

 

 

 

John-Are TharaldsenJohn-Are Tharaldsen (Lean Consulting) har variert erfaring fra operative lederstillinger og rådgivning i statlige, kommunale og private virksomheter. Har vært både Lean prosjektleder, rådgiver og kursinstruktør i flere år og har vært ansvarlig for Lean-prosjekter i mer enn 15 kommuner. Han initierte Lean i KS og var Lean-ansvarlig i KS konsulent as. Han har det siste året blant andre arbeidet med Agder Energi, Kitron, HustadMarmor, Farstad shipping, Sparebanken Sogn og Fjordane, Skattedirektoratet, Oslo, Mandal, Marnardal og Inderøy kommuner.

Han er kursinstruktør ved yellow, green og blackbelt-kursene i Lean consulting.

 

Hege RaudøyHege Raudøy (f.1970) Er utdannet Microsoft Certified Professional og IT Kandidat. Har i mange år jobbet som IT Konsulent i Aibel og Hewlett Pacard. Er sertifisert på Office produkter fra Microsoft og har i tillegg kursholder erfaring fra bestillingssystemer i Statoil og Swire oilfield Services. Jobber i dag som IT Konsulent hos Climb Consulting, og er i tillegg kursholder i Excel, Word og PowerPoint. 

 

 

 

 

Stian EdvardsenStian Edvardsen (f. 1972)  er utdannet Adjunkt m/realfag, og har jobbet i skoleverket i 12 år. Stian arbeider periodevis som tilkomstteknikker offshore. Han har grunnkurs Bore og Brønnteknikk. Jobber nå som Sikkerhetsleder offshore (siden 2010). Har de siste 5-6 årene vært instruktør i ulike HMS relaterte kurs.

 

 

 

 

Berit Johanne Ellingvåg (f. 1985) har erfaring fra flere ulike organisasjoner og bransjer. Kort fortalt selger, ex-politiker og organisasjonsmenneske! Med en bachelor i eksportmarkedsføring og to studieopphold i utlandet har hun ervervet bred kulturforståelse og solid kompetanse innen internasjonal markedsføring og språk. Likevel kjenner hun vel så godt til det norske markedet og lokal-markedet ettersom hun drev engros-butikk i vel fire år på Nordmøre. Berit Johanne Ellingvåg

Berit holder kurs innenfor salg- og markedsføring med bakgrunn i at hun har utdanning innen faget og har jobbet som ute- og inneselger i årevis.  

 

 

Martin JohansenMartin Johansen (f. 1985) er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har jobbet i flere virksomheter i Kristiansund gjennom KOM Trainee, før han begynte i PwC i 2013 og ble med videre inn i Nordmøre Revisjon vinteren 2014. Hos alle arbeidsgivere har Martin jobbet med bruk av Excel til måling, rapportering og kvalitetssikring av tallmateriale.

 

 

 

 

Jan Erik LieJan Erik Lie (f. 1979) fra vår samarbeidspartner Maritime House er utdannet innenfor Nautikk gjennom Kristiansund tekniske fagskole. Han har lang og bred arbeidserfgaring erfaring fra rederier som Møkster, Farstad Shipping og Fjord 1. Jan Erik holder kurs i VHF m/sertifisering i samarbeid med Climb.